неділя, березня 09, 2014

// // Залишити відгук

get rid of someone

Якщо я зараз відмовлюся, вони позбудуться мене.

back out (of smth)

= to decide that you are no longer going to take part in something that has been agreed
= відступати (від рішення), відмовлятися, "дати задній хід" // идти на попятный, уклониться от (чего-л.)

get rid of (smb/smth)

= to make yourself free of somebody/something that is annoying you or that you do not want; to throw something away
позбутися; позбавитися чогось; звільнитися від чогось // избавиться от 
  1. Він втратив впевненість і відмовився від угоди в останню хвилину.
  2. Спробуй позбавитися своїх відвідувачів до того, як я туди доберуся.
  3. Проблема в тому, як позбутися ядерноих відходів. 
  4. Не можу позбутися цього головного болю.
  5. Ми викинули всі старі меблі.

  1. He lost confidence and backed out of the deal at the last minute.
  2. Try and get rid of your visitors before I get there.
  3. The problem is getting rid of nuclear waste.
  4. I can't get rid of this headache.
  5. We got rid of all the old furniture.