середа, грудня 11, 2013

// // Залишити відгук

cannot help but

Тобто, я просто не можу не думати...


can't (help) but (do something)

FORMAL
= to have no choice except to do something
= не може не (робити чогось); (кому) не залишається нічого іншого, як...


I couldn't help but laugh. - Я не стримався і розсміявся.

As I look back over my career, I cannot but smile. - Згадуючи про свій кар'єрний шлях, я не можу не посміхатися.


I can't help thinking he knows more than he has told us. - Не можу втриматися від думки, що він знає більше, ніж каже нам.

He can't help being ugly. - Він нічого не може вдіяти з тим, що потворний. 

She couldn't help but wonder what he was thinking. - Вона не могла не дивуватися тому, про що він тільки думав.

I always end up having an argument with her, I don't know why, I just can't help it. - Все завжди закінчується тим, що ми з нею сперечаємося, не знаю чому, просто не можу стриматись.

Thus, the world cannot help but be pulled down by a US slump. - Таким чином, світові не залишається нічого іншого, окрім як приєднатися до рецесії в США.