вівторок, грудня 24, 2013

// // Залишити відгук

be big on

О ні ні ні. Я не ... я не в особливому захваті від весіль.

(not) be big on something

= to like smth very much; to be enthusiastic about smth; to be very interested in something and think that it is important
= (не) любити, бути прихильником (чогось), бути в захваті (від чогось)


  1. Я вже говорив, ми не прихильники прямої конфронтації.
  2. Я не дуже люблю класичну музику.
  3. Журнал надає великого значення дослідженням побажань читачів. 
  4. Вона не займається самоаналізом, нема сенсу питати її чому він її покинув.


  1. Like I told you, we aren’t big on direct confrontation.
  2.  I'm not very big on classical music.
  3. The magazine is big on research into what their readers want.
  4. He's not big on self-analysis - it's no good asking him why he left her.