bottom linethe bottom line

= the most important thing that you have to consider or accept; the essential point in a discussion, etc
= the bottom line the most basic fact or issue in a situation
= суть справи; підсумок; визначальний чинник

The bottom line is that he lied to Congress. - Все зводиться до того, що він збрехав Конгресу.
The bottom line is that we have to make a decision today. - Суть в тому, що приймати рішення треба сьогодні.

Популярні дописи з цього блогу

З чого почати вивчення англійської мови?

Порядок слів у ствердному реченні