Публікації

Показано дописи з Грудень, 2013

on board with smth

Зображення
on board with something = giving support to an idea or a project; involved in a project or organization, or working for a company
= бути заодно (з кимось стосовно чогось), погоджуватся, працювати разом над чимось (дослівно: на борту з)

Ми мусимо залучити більше спонсорів.Вам потрібно добитися згоди всього колективу.Ласкаво просимо в команду. Чудово, що ти до нас приєднався в цьому проекті.

off the mark

Зображення
(way) off the mark = incorrect; not quite exactly right; not accurate in a guess, statement, etc
= бути неточним; хибним; невпопад

Його теорія абсолютно невірна.Ти був неправий, коли сказав, що ми трохи запізнимося на вечірку. Насправді вона була вчора.Ні, ти помиляєшся.Її відповідь була далекою від істини.

be big on

Зображення
(not) be big on something = to like smth very much; to be enthusiastic about smth; to be very interested in something and think that it is important
= (не) любити, бути прихильником (чогось), бути в захваті (від чогось)


Я вже говорив, ми не прихильники прямої конфронтації.Я не дуже люблю класичну музику.Журнал надає великого значення дослідженням побажань читачів. Вона не займається самоаналізом, нема сенсу питати її чому він її покинув.

To have another language is ...

Зображення

be lost on smb

Зображення
be lost on somebody = to be not understood or noticed by somebody
= пройти повз увагу, залишитися незрозумілим (для когось)That nuance is lost on most people. - Більшість людей цей нюанс упускають. His jokes were completely lost on most of the students. - Більшість його студентів абсолютно не розуміли його жартів.

cross one's mind

Зображення
cross someone's mind (of thoughts, etc.)
= to come into your mind
спасти на думку; промайнути в голові || приходить на ум, приходить в голову, мелькнуть в голове (о мысли)

SYNONYM: occur to somebody

It suddenly crossed his mind that maybe Stephanie had been right. - Мені раптом спало на думку, що можлвио Стефані була права. It never crossed my mind that she might lose. - Мені навіть на думку не спадало, що вона може програти. The thought that someone might find it had probably never crossed his mind. - Думка про те, що його (череп) знайде хтось інший, ні разу не промайнула в його голові.

bark up the wrong tree

Зображення
bark up the wrong tree(informal)
= doing something that will not get the result you want; to have the wrong idea about how to get or achieve something (Alludes to a dog in pursuit of an animal, where the animal is in one tree and the dog is barking at another tree.)
накинутися не на того, направити свої зусилля не на те, бути на хибному шляху, помилятися (дослівно: гавкати не на те дерево)

You're barking up the wrong tree if you're expecting us to lend you any money. - Ти сильно помиляєшся, якщо очікуєш, що ми позичимо тобі грощей.She's barking up the wrong tree if she's interested in Gavin. Doesn't she know he's gay? - Якщо вона цікавиться  Гевіном, то вона не на того направила зусилля. Вона що, не знає, що він - гей?

at someone's beck and call

Зображення
at someone's beck and call ready to obey someone; ready to comply with any wish or command; available to do things for another person whenever they want
= на побігеньках у когось; слухатись і підкорятися || на посылках у кого-л., слушаться кого-л.


Don't expect to have me at your beck and call. - Не очікуй, що я буду у тебе на побігеньках.  Your mother can't be at your beck and call all the time. - Твоя мати не може бути постійно у тебе на побігеньках.

arrive at an impasse

Зображення
arrive at an impasse [ˈæmpɑːs] English; [ˈɪmpæs] American
= get into a situation in which progress is not possible because none of the people involved are willing to change their opinion or decision
= зайти в глухий кут, в тупик;  опинитися в безвихідному становищі

Synonym: reach an impasse  The peace talks have arrived at an impasse. - Мирні переговори зайшли в глухий кут. While the answer seems at first sight to be obvious, we have reached an impasse. - Хоча відповідь здається на перший погляд очевидною, ми все одно опинилися в безвихідному становищі. We have arrived at an impasse, and I'd like to know what you would do in my shoes. - Ми зайшли в тупик, і мені б хотілося знати, що б ти зробив на моєму місці.

agree to disagree

Зображення
agree to disagree(agree to differ)
= to accept that someone else does not have the same opinion as you and agree not to argue about it any more
= близько за значенням "залишатися при своїй думці" або "погоджуватися на те, що ми не погоджуємося" (вживається в ситуаціях, коли протилежні сторони в дебатах чи сварці терплять, але не приймають протилежну позицію, щоб закінчити суперечку)


On that point, we'll have to agree to disagree. - Стосовно цього, я мушу не погодитися (залишитися при своїй думці)Sometimes we have to agree to disagree and respect each other's opposing beliefs. - Іноді ми повинні погодитися з тим, що в нас різні точки зору і поважати переконання протилежної сторони. Me: Climate change is real.
Some guy: Nah, it's a myth.
Me: I have the data here to prove it. Take a look.
Some guy: Let's agree to disagree.

dodge a bullet

Зображення
dodge a bullet= to successfully avoid a very serious problem;  to have a narrow escape; to avoid injury or disaster
= ледве врятуватися (дослівно: ухилитися від пулі)

Oh my lord! I just found out that my ex just had his second illegitimate baby. Dodged that bullet! - О господи, я щойно взнала, що у мого колишнього народилася друга незакононароджена дитина. Добре, що мене пронесло. Harold dodged a bullet. He got a "D" on the final exam. - Гаролд ледь не вляпався, він отримав три з мінусом на екзамені.

do me a solid

Зображення
do someone a solid (slang)
= do someone a favor; help someone
= зробити комусь послугу, виручити когось

Man, do me a solid and get yourself a date and stop flirting with my girl - Чувак, зроби мені послугу - знайди собі подружку і перестань фліртувати з моєю.

cut to the chase

Зображення
cut to the chase (informal)
= to stop wasting time and start talking about the most important thing; to abandon the preliminaries and deal with the major points.
= переходити до головного, до суті (справи), починати говорити по суті; братися за справу

I know you don't have time, so I'll cut to the chase. - Знаю, що у вас немає часу, тому буду лаконічним.

dig someone/something

Зображення
dig (slang)
= to approve of, appreciate, or like something very much
= (мені) подобається (що)

I'll bet she really digs him. - Впевнена, що він їй дуже подобається.
I really dig their music. - Я в захваті від їх музики.

cut corners

Зображення
to cut corners (disapproving)
= to do something in the easiest, cheapest or quickest way, often by ignoring rules or leaving something out;
to do a less-than-thorough or incomplete job; to do something poorly or take short cuts.
= спрощувати справу, обходити формальності (дослівно: зрізати кути; скорочувати відстань)


To be competitive, they paid low wages and cut corners on health and safety. - Задля збереження конкурентноспроможності, вони платили низькі зарплати і обходили формальності, що стосувалися здоров'я та безпеки.  The guy who built the fence cut corners when sinking the posts, and the fence fell over in the last storm. - Чоловік, що ставив паркан, полінувався при закопуванні стовпчиків, тож в останню бурю паркан завалився.

couldn't agree more

Зображення
I couldn't agree more = I completely agree
= не можу не погодитись; я абсолютно згоден

I couldn't agree more with the opinions stated in your recent editorial. - Я не можу не погодитися з міркуваннями, викладеними у Вашій недавній редакційній статті. I could not agree more. -  Всім серцем згодна.

get cold feet

Зображення
get/have cold feet (informal)
= lose the courage to do somthing; to suddenly become nervous about doing something that you had planned to do
= злякатися і передумати || струсить

He was going to ask her but he got cold feet and said nothing. - Він збирався спитати її, але занервував і передумав. Got cold feet as it got toward the sticking point. - Злякалася, коли дійшло до справи. || Струсила, когда дошло до дела.

catch up with

Зображення
catch up with somebody (catch, caught, caught)

= to reach somebody who is ahead by going faster
= to reach the same level or standard as somebody who was better or more advanced
= to finally start to cause problems for somebody after they have managed to avoid this for some time
= if the police or authorities catch up with somebody, they find and punish them after some time
наздоганяти, не відставати від; наближатися до якого-л. рівня

I'll catch you up. - Я тебе дожену.
They finally caught up with us. - Зрештою вони напали на наш слід.

close ranks

Зображення
close ranks = if a group of people close ranks, they work closely together to defend themselves, especially when they are being criticized
=  згуртуватися; зімкнути ряди;  заступатися одне за одного; покривати (товаришів по нещастю)
It's not unusual for the police to close ranks when one of their officers is being investigated. - У випадку розслідування дій поліцейських нерідко трапляється так, що колеги покривають одне одного.
Gupta confirms only that the rich and famous close ranks to defend their kin. - Гупта лише підтверджує, що багаті та знамениті згуртовуються, аби захистити подібних собі.

cannot help but

Зображення
can't (help) but (do something) FORMAL
= to have no choice except to do something
= не може не (робити чогось); (кому) не залишається нічого іншого, як...


I couldn't help but laugh. - Я не стримався і розсміявся.
As I look back over my career, I cannot but smile. - Згадуючи про свій кар'єрний шлях, я не можу не посміхатися.

bottom line

Зображення
the bottom line = the most important thing that you have to consider or accept; the essential point in a discussion, etc
= the bottom line the most basic fact or issue in a situation
= суть справи; підсумок; визначальний чинник

The bottom line is that he lied to Congress. - Все зводиться до того, що він збрехав Конгресу.
The bottom line is that we have to make a decision today. - Суть в тому, що приймати рішення треба сьогодні.

Bite me!

Зображення
Bite me (informal, slang)
= used to say to someone that they have made you feel angry or embarrassed; a command, similar to "Go to hell!" (i.e. "Leave me alone!" "Go away!" "Fuck off!"etc.)
= Пішов ти!.. Відчепись. Йди до біса || Отвали! Иди к черту!

Примітка: на відміну від синонімічних сленгових виразів (fuck off; screw you), вислів не вважається занадто вульгарним чи образливим, проте не вживається у формальних ситуаціях

better safe than sorry

Зображення
better safe than sorry (saying) = used for saying that you should behave carefully, even if this seems difficult or unnecessary, so that you will not have problems later
береженого Бог береже (дослівно: краще в безпеці, ніж шкодувати; краще перестрахуватися, ніж недострахуватися)

up to speed

Зображення
(be/bring) up to speed (on) INFORMAL
= having  the most recent and accurate information or knowledge
= (бути) в курсі (справ, останніх подій)

Are you up to speed yet on the latest developments? - Ви в курсі останніх подій?

У що не варто вірити, якщо ви хочете опанувати іноземну мову

Зображення
Більшість людей, котрі говорять лише однією мовою, мають чотири хибні переконання, які перешкоджають їм опанувати іноземну мову. Якщо ви завжди хотіли вільно говорити іноземною мовою, але ніколи не могли займатися її опануванням достатньо довго, Ви, скоріш за все, маєте одне з цих хибних переконань.
Читаючи статтю, майте на увазі, що подані нижче міфи - це скоріш за все лише бар'єри, які ви самі спорудили, щоб переконати себе в тому, чому ви не можете вивчити іноземну мову. Щоб знати справжню причину, вам необхідно розібрати ці бар'єри і зазирнути глибше.

strong suit

Зображення
(someone's) strong suit = something that someone does well or knows a lot about
сильна сторона (людини)

I'm afraid geography is not my strong suit. - Боюсь, що я не надто тямлю в географії.

pissed

Зображення
pissed [pɪst] (adjective, slang)
= (also pissed off British English, North American English) very angry or annoyed
= злий, сердитий, незадоволений


piss somebody off
= to make somebody annoyed or bored
= злити (когось), доводити; досаждати (комусь), дошкуляти, докучати, набридати; дратувати
It really pisses me off when you talk like that. - Мене дуже дратує, коли ти так розмовляєш.
Her attitude really pisses me off. - Мене просто бісить її ставлення.
I'm pissed off with the way they've treated me. - Я злюсь через те, як вони зі мною повелися.

in too deep

Зображення
in too deep =  too involved in a difficult situation; in a situation where one can't cope; so involved in a situation or relationship that you are unable to stop being involved
= зайти надто далеко, влипнути; погрязнути в чомусь

Maddie wasn't sure of the connection between art and divorce, but she was in too deep to back out.
– Медді ніяк не вловлюють зв'язку між прикладними мистецтвами і процесом розлучення, але вона занадто далеко зайшла, щоб задкувати. (рос: Мэдди никак не улавливала связи между прикладными искусствами и бракоразводным процессом, но она слишком далеко зашла, чтобы идти на попятный.)

bang-up job

Зображення
bang-up job = a very successful piece of workwork perfectly performed
= чудова робота, прекрасна робота (також іронічно) // отличная работа
Synonym: good job

so far = up to the present moment
= поки що; наразі; дотепер, поки, донині

0 for 2 = 0 points for 2 strikes (in baseball); you have made two attempts to do something but were not successful at either of them; one step away from losing or failing; you haven't been successful this far, and one more mistake will end your chances to succeed.
= нульовий результат із двох спроб 

up to you

Зображення
up to you (someone) = 1) if something is up to you, you are the person who makes a decision about it
   2) if something is up to you, you are responsible for doing it
= на ваш розсуд || на Ваше усмотрение

it's up to you→ Вам вирішувати

It's not up to you to tell me how to do my job. - Не тобі вирішувати, як мені робити мою роботу.
Shall we eat out or stay in? It's up to you. - Підемо в ресторан чи повечеряємо вдома? На твій розсуд (Як захочеш).
It's up to all of us to try to solve the problems in our neighbourhoods. - Від нас усіх залежить вирішення проблем нашого району.

back to square one

Зображення
back to square one
= back to the beginning; in the same situation that you were in before you started to do something, with no progress made
= все спочатку, все заново, повернутися до того, з чого починали; вийти на нуль

The deal collapses and you're back to square one. - Домовленість розпадається і ми знову там, з чого почали.
If this suggestion isn't accepted, we'll be back to square one. - Якщо цю пропозицію не ухвалять, доведеться починати все спочатку.
You have to go back to square one and teach him properly. - Вам треба повернутися до основ і навчити його належним чином.

worth a shot

Зображення
worth a shot =  worth trying
= варто спробувати


We had a shot at bringing the ship round into the harbour. - Ми спробували завести корабель в гавань.
It's not her first shot at animation. - Це не перша її спроба в анімації.
Give it your best shot – that's all you can do. - Ану спробуй з усіх сил - це все, що ти можеш.
Just give it your best shot (= try as hard as you can) and you'll be fine. - Доклади усіх зусиль і все буде добре. 
I'm willing to give it a shot. - Я все ж таки хочу спробувати.

what's your point

Зображення
What is your point? = usually asked when a person is being very wordy, to make them: 1) get to the heart or bottom of the matter; 2) say it again but in a much shorter, simpler way; 3) say what is really bothering them

= Коротше, що ти хочеш мені сказати? You have a point / You've got a point = used for showing that you think someone has made an important statement = Ти маєш рацію. Ти (частково) правий. В цьому щось є.

scratch that

Зображення
Scratch that (usually as imperative)
= to disregard, omit, or ignore the previous statement
= (після сказаного) Хоча не так. Забудь, що я сказав. Забираю свої слова.  I'll have eggs and sausage. No, scratch that. I'll have eggs and bacon. - Я буду яйця з ковбасою. Хоча ні. Я буду яйця з шинкою. call it even (informal)
= to agree to end a contest, disagreement, etc. because both sides seem equal; to agree that neither person owes the other one anything
= вважати, що ми квити, розійтися по хорошому, мати нічию

Synonym: call it quits
So let's call it even.  – Так що будемо вважати, ми квити.
Take five pounds and we'll call it quits. - Бери п'ять фунтів і розійдемося по-хорошому.

talk into

Зображення
talk somebody into something
= to persuade somebody to do something
= вмовити когось щось зробити, переконати в правильності чогось

talk somebody out of something
= to persuade somebody not to do something
= вмовити когось не робити чогось, відговорити від чогось

I didn't want to move abroad but Bill talked me into it. - Я не хотіла переїжджати за кордон, але Біл переконав мене
She tried to talk him out of leaving. - Вона намагалася вмовити його не від'їжджати.
Consequently, Dan has made it his mission to talk me into getting a cell phone. - В результаті, Ден поставив собі за мету вмовити мене завести собі мобільник.